2016.05.26. "En crash course i FOAMed"


Stuart Duffin och jag föreläste om FOAMed på SFAI-veckan 2015. Tanken var att vis kulle hålla en crash course. Vi försökte att inte vara för mycket som två väckelsepräster så underrubriken blev: Surviving Scepsis campaign


2016.09.13 "Kort om diastolisk dysfunktion"


Vad är det i hjärtat som gör att det fjädrar tillbaka efter systole och blir stort igen? Om relaxation översätts till avslappning skulle väl hjärtat bara bli en slapp påse i diastole? 1. Perikardiet vill återfå sin form 2. Proteinet Titin fungerar som en fjäder som aktiveras efter un-coupling av actin-myosin i sarkomeren 3. Eftersom kammaren (i vanliga fall) är större än förmaket kommer hydrauliska krafter att medföra att blod förflyttar sig (vid utjämnat tryck kommer vätska att vilja röra sig mot det större rummet).

Mutationer i Titin och protein som påverkar Titin verkar vara inblandat i dilaterad kardiomyopati, hypertrof kardiomyopati och restriktiv kardiomyopati. Förmaksförstoring av olika orsaker försämrar de hydrualiska krafterna in i kammarn och bidrar också till diastolisk dysfunktion.