Föreläsningar


Föreläsningar från våra tidigare kurser!

Hemodynamisk bedömning


Micke Eriksson knyter ihop säcken


AI och MI


Peter Rudberg talar om aortainsuff. och mitralisinsuff.


eFAST


Anders Eriksson Talar om eFAST


Hemodynamisk bedömning


Micke Eriksson talar om vena cava, VTI, förmaksseptum, mm


DVT


Bjarni Arnason om DVT-diagnostik


AI & MI


Peter Rudberg ger klara riktmärken för vad som är möjligt med POCUS och när man måste be om hjälp


TEE-utbildning


Niklas Jonsson sammanfattar en artikel om TEE-utbildning


TEE-algoritm


Johan Nordström har gjort en algoritm för basalt TEE, perfekt vid hjärtstopp, septisk shock, mm


LV fkt


LV fkt from Niklas Jonsson on Vimeo.


EGLS: Echo Guided Life SupportEn kort Prezi om kanadensarna Maxim Valois, Jean-François Lanctôt och Yanick Beaulieu's algoritm
Länk

Aortastenos


Mikael Eriksson lär ut robusta metoder för att utesluta aortastenos


Knappologi


Emma Larsson går igenom vilka knappar du behöver känna till och hur du ska använda dom

Knappologi from Niklas Jonsson on Vimeo.


Hjärtprojektioner


Peter Rudberg går igenom de vanligaste hjärtprojektionerna

Projektioner from Niklas Jonsson on Vimeo.


DVT: 2-punkts metoden


Niklas Jonsson berättar kort om 2-punkts metoden för DVT-diagnostik i nedre extremiteten

2-punkts ultraljud för DVT-diagnostik from Niklas Jonsson on Vimeo.


Bukaorta


Emma Larsson talar om diagnostik av AAA

AAA from Niklas Jonsson on Vimeo.


Extended FAST


Josefin Elzén talat om ultraljud vid trauma

eFAST from Niklas Jonsson on Vimeo.


DVT


Nicholas Aujalay om hur fokuserat ultraljud används för att diagnostisera DVT i nedre extremiteterna


DVT


Nicholas Aujalay talar om 2-punkts kompressionsmetoden för DVT-diagnostik på benen

DVT from Niklas Jonsson on Vimeo.