Om kursen


2017 års kurser hålls v 49; 2017.12.04 - 2017.12.05 och 2017.12.06 - 2017.12.07. Första kurstillfället rekommenderas för dig som fortfarande känner dig som en nybörjare. Andra tillfället rekommenderas för dig som har använt ultraljud en del. Föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på det praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut. Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper. Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar.

Basic-kursen måndag - tisdag: Vi fokuserar på att få till adekvata projektioner innan vi går in på assessment och fall.

Advanced-kursen onsdag - torsdag: Vi förutsätter att du får till projektionerna och går snabbt in på de kliniska implikationerna av fynden. Vi vill att du som deltagare förbereder ett kliniskt fall som vi kan diskutera ultraljudsfynd och handläggning kring! mer info kring detta kommer om du kommer in på kursen.

Tvådagarskurs: "Ultraljud för Hemodynamisk bedömning"Ultraljud hamnar oftare och oftare i händerna på den som tar hand om patienten, i motsats till att utföras av en radiolog eller klinisk fysiolog. Kombinationen av att praktiskt kunna handha en ultraljudsapparat och dra slutsatser om diagnostik och behandling är oslagbar! Dock går det inte att lära sig enbart från en bok eller tutorial utan kräver praktisk övning och erfarenhet . På Karolinska i Solna har vi sedan 2011 anordnat kursen "Ultraljud för hemodynamisk bedömning" där fokus ligger på praktisk övning.

Alla våra föreläsningar filmas och finns att se här på hemsidan så att du kan komma till vår kurs förberedd! Filmerna finns förstås också till för alla som inte ska gå kursen utan bara vill lära sig mer om Point-of-care ultrasound: POCUS
När du har gått vår kurs har du tagit första steget mot en certifiering i "basic level critical care echocardiography" CCE och basic critical care ultrasound" CCUS.

Länk till pdf

Hitta hit


Kursen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, i ett hus som heter Eugeniahemmet. Lokalen där heter sal Solander. För att komma dit går du runt huvudbyggnaden, på vänster sida och sneddar sedan upp mellan Radiumhemmet och Neurohuset tills du ser ett stort orange hus på din vänstra sida. Ingången är på baksidan av det huset. Följ skyltarna till sal Solander!


Markör


Vill du vara med på kursen gratis? Ställ upp som markör! Föreläsningar, luncher och ett presentkort för iTunes eller Vicky Noble's ultraljudsbok ingår.


KontaktVid frågor maila eller ring kursansvarig Niklas Jonsson på 070-6910028 niklas.jonsson@karolinska.se