Bedömningsmallar


Efter genomgången kurs kan man välja att registrera sina undersökningar och få dem bedömda av en godkänd handledare för att i slutändan själv uppnå en kompetensnivå som internationellt kallas "Basic ultrasound skill level" inom akutsjukvård/anestesi/intensivvård.
Kontakta ultraljudsgruppen i Solna om du vill använda webformulären på ditt sjukhus (niklas.jonsson@karolinska.se)
Bedömningsmallarna som pdf
Bedömningsmallarna som word-fil