Goal-directed resus in cardiac arrest


Felipe Teran föreläser om individanpassad HLR, mha bl a artärkateter, TEE


RUSH pt 1


Scott Weingart från New York och podcasten EmCrit, som var med och skapade RUSH- algoritmen. Skippa första tio minuterna för att komma till själva ämnet

EmCrit

RUSH pt 2


Fortsättningen på RUSH-föreläsningen. Skippa första 1:20 för att komma till själva föreläsningen


EGLS algorithm


EGLS står för Echo Guided Life Support och bakom den akronymen står två fransktalande kanadensare; Max Valois och Jean-François Lanctôt. Det här är en kort presentation av deras algoritm vid shock.


Echo for Haemodynamics


Stan Yastrebov från Sydney gör en gedigen genomgång av fokuserat echo på IVA. Första sektionen handlar om utbildningskrav, indelningen i basic, advanced och expert levels. Skippa till 07:30 in i föreläsningen för själva echo-genomgången.


Transducer manipulations


Matt och Mike från Ultrasound podcast börjar från början och beskriver hur ultraljudsproben ska tiltas, roteras och riktas


Lung Ultrasound


Scott Millington från Ottawa om BLUE-protocol, mm


EGLS - Fluid responsiveness


Max Valois och Jean-François Lanctôt kopplar ihop fokuserat ultraljud med Guyton och lite till


EGLS: Rapid review of physiology seen through ultrasound


Max Valois och Jean-François Lanctôt kopplar ihop dina fysiologikunskaper med fokuserat ultraljud


Ultrasound guided sepsis care in the ED


Robert Arntfield från Western University i Kanada om hur ekografi kan underlätta vid omhändertagande av patienter med septisk shock


eFAST med Cliff Reid


Cliff Reid från Sydney och podcasten Resus:ME! gästar Ultrasound podcast och talar om extended Focused Assessment with Sonography for Trauma

Resus:ME!

TTE for beginners


The Alfred i Melbourne är arbetsplats för Chris Nickson, Steve Bernard, David Pilcher, mfl. De håller också ultraljudkurser och har en utmärkt hemsidahemsida


Echo in trauma


Cartan Costello från St George i Sydney förklarar shearing forces, "waterhammer mechanism", mm


123Sonography free echo course, del 1 av 4


123Sonography är en betalsajt där du kan köpa echo-kurser. På Youtube har dom dock lagt upp flera gratis föreläsningar. Här är del 1


Ultrasound Podcast - Physics basics


Matt och Mike från Ultrasound podcast om ultraljudsfysk du bör känna till för att kunna tolka artefakter som uppstår (eller inte uppstår)


Chest Ultrasound pt 1: Mike Stone


Mike Stone från Boston om grunderna för lungultraljud


Hjärtstopp och TEE


Brian Galovic and Jimmy Fair driver bloggen Echoholics Anonymous. Här talar de om hjärtstopp, HLR, TEE, vasopressorer


TEE: Indikationer och nytta


Brian Galovic föreläser om TEE och demonstrerar de mest användbara fönstren


Compression Ultrasonography


Proximalt "tvåregions" ultraljud för DVT-diagnostik på benen


AAA


Rob Reardon från Minneapolis om fokuserat ultraljud för att utesluta rupturerat buakaortaaneurysm