Markörer


Vill du vara med på kursen (4 - 7/12, 2017) gratis? Ställ upp som markör! Föreläsningar, luncher och ett presentkort för iTunes eller Vicky Noble's ultraljudsbok ingår. Maila petursigurjonsson@gmail.com om du är intresserad!


Intro till lab termin 2


15 min intro till ultraljudslaben på som hålls på FyFa T2


Föreläsning/demo på termin 2


Kort intro till cirkulationsfysiologi med ultraljudsdemo av vena cava inferior. Föreläsare: Niklas Jonsson


Basic cardiac views


Snabb genomgång av de hjärtfönster som ingår i basalt hjärtultraljud. Från Western University, Kanada


Venous return & Cardiac output curves


Kurtis Cornish från University of Nebraska College of Medicine


Mike Stone: Ultrasound physics
Basic Ultrasound


Brett Nelson om ultraljudsfysik, mm


Daniel Shelton: Carpal tunnel & bifid median nerve
Daniel Shelton: Anterior shoulder pathology
Daniel Shelton: Supraspinatus pathology
Hjärtats anatomi
Hjärtats tryck-volymkurva
Hjärtats kärlförsörjning
Hjärtats retledningssystem
Anmäl intresse som markör