Kurser 2023


Nästa kurstillfälle är 22-23 maj 2023. Basic- och advanced-kurserna hålls då parallellt:

  • Basic: Måndag-tisdag 2023.05.22 – 2023.05.23 (NKS i Solna)
  • Advanced: Måndag-tisdag 2023.05.22 – 2023.05.23 (NKS i Solna)

Höstterminen 2023 hålls både basic och advanced-kurserna i slutet av november, datum ej spikade ännu


Tanken är alltså att man går antingen basic eller advanced. För att anpassa till olika förkunskapsnivåer är ”basic” anpassat för de med lite mindre ultraljudserfarenhet och ”advanced” är anpassat till de som har använt ultraljud en del och redan kan hitta en del projektioner.

Föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på det praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut. Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar. 


Basic-kursen: Vi fokuserar på att få till adekvata projektioner innan vi går in på assessment och fall.

Advanced-kursen: Vi förutsätter att du får till projektionerna och går snabbt in på de kliniska implikationerna av fynden.


Basic-kursen utgår från ”behärska”-målen i 2022 års utbildningsbok (dock tränar vi på AAA men inte på kärlaccess eller nervblockad).

Advanced-kursen innehåller också målen i utbildningsbokens ”behärska”-mål och bygger på med ”kunskap om”-målen för TTE hjärta samt delar av ”kunskap om”-målen för TEE hjärta.

Den nybildade delföreningen, Svensk Förening för Ultraljud inom Anestesi & Intensivvård, har tänkt sig följande utbildningsstruktur efter kursen:


Certifiering

Alla våra föreläsningar filmas och finns att se här på hemsidan så att du kan komma till vår kurs förberedd! Filmerna finns förstås också till för alla som inte ska gå kursen utan bara vill lära sig mer om Point-of-care ultrasound: POCUS
När du har gått vår kurs har du tagit första steget mot en certifiering i ”basic level critical care echocardiography” CCE och basic critical care ultrasound” CCUS. För att nå den första certifieringsnivån krävs sedan ytterligare 30 undersökningar på riktiga patienter, där varje undersökning godkänns av en handledare. Läs mer om det här: Implementing international guidelines into clinical practice

 

Tvådagarskurs: Ultraljud för hemodynamisk bedömning

Ultraljud hamnar oftare och oftare i händerna på den som tar hand om patienten, i motsats till att utföras av en radiolog eller klinisk fysiolog. Kombinationen av att praktiskt kunna handha en ultraljudsapparat och dra slutsatser om diagnostik och behandling är oslagbar! Dock går det inte att lära sig enbart från en bok eller tutorial utan kräver praktisk övning och erfarenhet . Vi inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska i Solna har sedan 2011 anordnat tvådagarskurser för anestesiologer, akutläkare, medicinare, AT-läkare, särskilt intresserade sjuksköterskor – där fokus ligger på praktisk övning.

 

Vill du vara markör på kursen?

Vill du vara med på kursen gratis? Ställ upp som markör! Föreläsningar, luncher och ett presentkort för iTunes eller Vicky Noble’s ultraljudsbok ingår. Maila marten.renberg@regionstockholm.se för att vara med!

Webbplats byggd med WordPress.com.

Upp ↑