Blogg

Föreläsningarna från oktober-kursen 2021

Här hittar ni föreläsningarna från Hemodynamik-kursen i oktober 2021

Om kursen

2020 års kurs ställdes tyvärr in pga COVID-19. Ersättningskursen i maj 2021 ställdes också in. Redan anmälda kommer inte att faktureras men behåller sin plats om de vill och kan.

Ersättningskurs för 2020 års kurs (och ersättningskursen i maj) hålls 4-5 oktober 2021. Basic- och advanced-kurserna hålls då parallellt:

  • Basic: Måndag-tisdag 2021.10.04 – 2021.10.05 (KS i Solna)
  • Advanced: Måndag-tisdag 2021.10.04 – 2021.10.05 (KS i Solna)

2021 års ordinarie kurs hålls 6-7 december 2021. Basic- och advanced-kurserna hålls då parallellt:

  • Basic: Måndag-tisdag 2021.12.06 – 2021.12.07 (KS i Solna)
  • Advanced: Måndag-tisdag 2021.12.06 – 2021.12.07 (KS i Solna)

Tanken är alltså att man går antingen basic eller advanced. För att anpassa till olika förkunskapsnivåer är ”basic” anpassat för de med lite mindre ultraljudserfarenhet och ”advanced” är anpassat till de som har använt ultraljud en del och redan kan hitta en del projektioner.

Föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på det praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut. Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar. 


Basic-kursen: Vi fokuserar på att få till adekvata projektioner innan vi går in på assessment och fall.

Advanced-kursen: Vi förutsätter att du får till projektionerna och går snabbt in på de kliniska implikationerna av fynden.

WordPress.com.

Upp ↑