Blogg

Kurser 2023


Nästa kurstillfälle är 22-23 maj 2023. Basic- och advanced-kurserna hålls då parallellt:

  • Basic: Måndag-tisdag 2023.05.22 – 2023.05.23 (NKS i Solna)
  • Advanced: Måndag-tisdag 2023.05.22 – 2023.05.23 (NKS i Solna)

Höstterminen 2023 hålls både basic och advanced-kurserna i slutet av november, datum ej spikade ännu


Tanken är alltså att man går antingen basic eller advanced. För att anpassa till olika förkunskapsnivåer är ”basic” anpassat för de med lite mindre ultraljudserfarenhet och ”advanced” är anpassat till de som har använt ultraljud en del och redan kan hitta en del projektioner.

Föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på det praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut. Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar. 


Basic-kursen: Vi fokuserar på att få till adekvata projektioner innan vi går in på assessment och fall.

Advanced-kursen: Vi förutsätter att du får till projektionerna och går snabbt in på de kliniska implikationerna av fynden.


Basic-kursen utgår från ”behärska”-målen i 2022 års utbildningsbok (dock tränar vi på AAA men inte på kärlaccess eller nervblockad).

Advanced-kursen innehåller också målen i utbildningsbokens ”behärska”-mål och bygger på med ”kunskap om”-målen för TTE hjärta samt delar av ”kunskap om”-målen för TEE hjärta.

Den nybildade delföreningen, Svensk Förening för Ultraljud inom Anestesi & Intensivvård, har tänkt sig följande utbildningsstruktur efter kursen:


Webbplats byggd med WordPress.com.

Upp ↑