Blogg

Länk till schema som kan laddas ned

 

 

Annonser

Algoritmer

EGLS- Echo-guided life support

A Simplified and Structured Teaching Tool for the Evaluation and Management of Pulseless Electrical Activity

Bedside Ultrasound in Resuscitation and the Rapid Ultrasound in Shock Protocol

Randomized, controlled trial of immediate versus delayed goal-directed ultrasound to identify the cause of nontraumatic hypotension in emergency department patients

Focused echocardiographic evaluation in life support and peri-resuscitation of emergency patients- a prospective trial

Om kursen

2018 håller vi två separata kurser under vecka 49:

  1. Måndag-tisdag 2018.12.03 – 2017.12.04
  2. Onsdag-torsdag 2018.12.05 – 2017.12.06

Tanken är alltså att man går kurstillfälle 1 eller 2. För att anpassa till olika förkunskapsnivåer är det första kurstillfället anpassat för de med lite mindre ultraljudserfarenhet (Basic) och det andra kurstillfället är anpassat till de som har använt ultraljud en del och redan kan hitta en del projektioner (Advanced).

Föreläsningarna hålls så korta som möjligt och fokus ligger på det praktisk övning på friska markörer. Vi kommer att lära ut och träna på de undersökningar som behövs för att göra en bedömning av hemodynamiskt status på den akut sjuka patienten, patienten på IVA eller på patienten som ska opereras akut. Vi som undervisar arbetar med akutsjukvård, intensivvård och anestesi. På de praktiska momenten är vi en instruktör på tre kursdeltagare och därför kan vi individanpassa svårighetsgraden beroende på dina förkunskaper.

Kursen kostar 10000 kr för SFAI-medlemmar och 12000 kr för icke-medlemmar. 


Basic-kursen måndag – tisdag: Vi fokuserar på att få till adekvata projektioner innan vi går in på assessment och fall.

Advanced-kursen onsdag – torsdag: Vi förutsätter att du får till projektionerna och går snabbt in på de kliniska implikationerna av fynden. Vi vill att du som deltagare förbereder ett kliniskt fall som vi kan diskutera ultraljudsfynd och handläggning kring! Mer info kring detta kommer om du kommer in på kursen.

 

 

WordPress.com.

Upp ↑